CHRÁNĚNÝ KLÍČ

UNIKÁTNÍ PROFIL KLÍČE


S chráněným klíčem od zamečnictví Fišer zabráníte neoprávněnému kopírování klíčů. 

Polotovar pro výrobu tohoto chráněného klíče neprodají jinému zámečnictví.

+/- Chráněný profil

Nevýhody chráněného profilu - nákladnější, závazek k jednomu zámečnictví.

Výhody chráněného profilu - vyšší bezpečnost a jistota, že si klíč nemůže nechat zkopírovat neoprávněná osoba

+/-  Volně kopírovatelný profil

Výhody volně kopírovatelného profilu - nižší náklady a snadná dostupnost kopírovacích míst.

Nevýhody volně kopírovatelného profilu - nižší bezpečnost a riziko, že si klíč nechá zkopírovat nepovolaná osoba. 

Kontakt:

tel.: 724 669 190

mail: info@fiserkovo.cz