Z Á M E Č N I C K Á   P O H O T O V O S T 

 

Kontakt:

724 669 190

info@fiserkovo.cz

Zámečnická pohotovost Trutnov a okolí

VÝJEZDOVÁ SLUŽBA
NEJEDNÁ SE O KAMENNOU PRODEJNU

Martin Fišer 
Trutnov

IČO: 08143366

Zapsán u Městského úřadu Trutnov sp. značka Ž/1774/19/Ro/1010969